Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego
ul. Mikołowska 50m
41-400 Mysłowice

Telefony Alarmowe:
 

112 i 998 - całodobowo

(032) 316-00-30 do 31 - całodobowoE-mail:  pspmyslowice@katowice.kwpsp.gov.pl


Tryb Działania Stanowiska Kierowania Komandanta Miejskiego:

 

Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego stanowią specjalnie wydzielone, zabezpieczone i wyposażone w środki techniczne pomieszczenia znajdujące się w budynku będącym siedzibą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach. SKKM pełni rolę Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i podporządkowane są mu do dyspozycji wszystkie uzgodnione, dostępne w mieście siły i środki ratowniczo-ochronne. SKKM jest jednocześnie Punktem Alarmowym dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Mysłowicach.


Zakres Zadań Stanowiska Kierowania Komendata Miejskiego