Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach

Pobierz formularz o udostępnienie informacji publicznej

 

DANE WNIOSKODAWCY
Nazwisko i Imię / Jednostka: ..................... .........................................................
Nr PESEL / REGON: ............................................................................................
Adres: ......................................................................
Nr telefonu: ..............................................................


WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI:*
- dostęp do przeglądania informacji w urzędzie
- kserokopia
- pliki komputerowe

RODZAJ NOŚNIKA:
- dyskietka 3,5
- CD-ROM

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI:
- Przesłanie informacji pocztą elektroniczną pod adres .........................................................
- Przesłanie informacji pocztą pod adres** ............................................................................
....................................................................................................................................................
- Odbiór osobiście przez wnioskodawcę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. .Nr 133 poz 883.z późn. zm.)

........................................................ ........................................................
Miejscowość, data podpis wnioskodawcyUwagi:
* proszę zakreślić właściwe pole krzyżykiem
** wypełnić jeśli adres jest inny niż podany wcześniej
Urząd zastrzega prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2137
Treść wprowadził(a): Zienkowska Monika, 2015-07-29 11:24:16
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2015-07-29 11:20:33