Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach

SKARGI I WNIOSKI

 

Komendant Miejski PSP w Mysłowicach lub upoważniony Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Mysłowicach przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 15.30 – 16.30), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem Komendanta Miejskiego PSP tel. (32) 316 00 32.

 

W Komendzie Miejskiej PSP w Mysłowicach, przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się Sekcja Organizacyjno- Kadrowa, codziennie od poniedziałku do piątku w godz.  8.00 – 15.30. Telefon kontaktowy: (32) 316 00 32. 

 

Skargi/wnioski można składać:

  • listownie na adres: Komenda Miejska PSP w Mysłowicach, ul. Mikołowska 50M,  41-400 Mysłowice;
  • osobiście: w sekretariacie  przy ul. Mikołowskiej 50M,  41-400 Mysłowice, codziennie w godz. 7.30-15.30
  • za pośrednictwem ePUAP: adres strony internetowej www.epuap.gov.pl;

     lub Wniosek”;

  • faxem:  na nr (32) 316 00 49;
  • ustnie do protokołu: po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z sekretariatem Komendanta Miejskiego PSP

    tel. (32) 316 00 32.

 

Ważne!
Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

 

Skarga/wniosek powinny zawierać:
- imię i nazwisko wnoszącego,
- dokładny adres do korespondencji.

 

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg  i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:290
Treść wprowadził(a): Szkuta Piotr, 2018-03-29 09:45:55
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-03-29 09:42:50