Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach

Data: Element: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2019-06-28 13:49:08mmazelanikSzkuta PiotrDodanie użytkownika
2019-05-10 09:20:34LEWESzkuta PiotrAktualizacja menu
2019-05-10 09:20:11LEWESzkuta PiotrAktualizacja menu
2019-05-10 08:51:55LEWESzkuta PiotrAktualizacja menu
2019-05-10 08:51:52LEWESzkuta PiotrAktualizacja menu
2019-05-10 08:51:47LEWESzkuta PiotrAktualizacja menu
2019-05-10 08:51:44DÓŁSzkuta PiotrAktualizacja menu
2019-05-10 08:51:40GÓRASzkuta PiotrAktualizacja menu
2019-05-10 08:50:26LEWESzkuta PiotrAktualizacja menu
2019-05-10 08:50:08LEWESzkuta PiotrAktualizacja menu
2019-05-10 08:49:39Sprawozdanie finansoweSzkuta PiotrAktualizacja dokumentu
2019-05-10 08:49:27Sprawozdanie finansoweSzkuta PiotrAktualizacja dokumentu
2019-05-10 08:48:45INFORMACJA DODATKOWA.pdfSzkuta PiotrDodanie pliku
2019-05-10 08:46:24Informacja dodatkowa 1.pdfSzkuta PiotrDodanie pliku
2019-05-10 08:45:56Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdfSzkuta PiotrDodanie pliku
2019-05-10 08:43:44Sprawozdanie finansoweSzkuta PiotrUtworzenie dokumentu
2019-05-10 08:40:23Rachunek zysków i strat.pdfSzkuta PiotrDodanie pliku
2019-05-10 08:38:41Bilans na dzień 31.12.2018.pdfSzkuta PiotrDodanie pliku
2019-05-10 08:35:12Sprawozdanie finansoweSzkuta PiotrUtworzenie dokumentu
2019-05-10 08:34:24Sprawozdanie finansoweSzkuta PiotrUsunięcie menu
2019-05-10 08:33:46Sprawozdanie finansoweSzkuta PiotrAktualizacja menu
2019-05-10 08:33:46LEWESzkuta PiotrAktualizacja menu
2019-05-10 08:33:46Sprawozdanie finansoweSzkuta PiotrUtworzenie menu
2019-04-04 10:07:50Wydział do spraw Operacyjno - SzkoleniowychSzkuta PiotrAktualizacja dokumentu
2019-04-04 10:05:56Naczelnik Wydziału do spraw Operacyjno - SzkoleniowychSzkuta PiotrAktualizacja dokumentu
Drukuj wszystkie strony    Strona początkowa    Strona końcowa    Wersja do druku