Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach

Wydruk z serwisu BIP, dn.


 


 

Mysłowice, dnia 2015-06-30 Numer ogłoszenia 96671

UMOWA O WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI

WYNIK PRZETARGU


  Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach, ul. Strażacka 7,  
41-400 Mysłowice informuje, że rozpoczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego


„Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
przy ul. Strażackiej 7 w Mysłowicach”.


 


Dokumenty do pobrania:

1.) Ogłoszenie

2.) SWIZ

3.) Opis zakresu robót
4.) Program funkcjonalno-użytkowy
5.) Lokalizacji kotła CO
6.) Mapa – przyłącze gazowe
7.) Spis zawartości projektu
8.) Plan sytuacyjny
9.) Inwentaryzacja elewacje A,B
10.) Inwentaryzacja elewacje C,D
11.) Inwentaryzacja elewacje E,F
12.) Projekt elewacje A,B
13.) Projekt elewacje C,D
14.) Projekt elewacje E,F
15.) Schemat prac remontowych
16.) Zestawienie stolarki
17.) Detal ocieplenia ściany
18.) Detal ocieplenia ściany w narożniku zew.
19.) Detal ocieplenia nadproża
20.) Detal ocieplenia parapetu
21.) Detal ocieplenia ościeża
22.) Detal ocieplenia styku z ścianą już ocieploną
23.) Detal ocieplenia cokołu (z płytek klinkierowych)
24.) Detal ocieplenia cokołu (z tynku)
25.) Detal ocieplenia daszka
26.) Detal ocieplenia ściany przy dachu
27.) Detal ocieplenia ściany w narożniku zew.
28.) Detal ocieplenia ściany szczytowej
29.) Detal ocieplenia ogniomuru
30.) Detal ocieplenia wnęki elewacji
31.) Detal zakończenia ocieplenia
32.) Inwentaryzacja budowlana kompleksu magazynu przeciwpowodziowego
33.) Specyfikacji techniczna wykonania i odbioru robót
34.) Oświadczenie wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia


 

Dodane 01.07.2015 r.

35.) Zmiana ogłoszenia

36.) Zmiana SWIZ


 

Dodane 07.07.2015 r.

37.) Zapytanie nr 1

38.) Zapytanie nr 2

39.) Zapytanie nr 3

40.) Zapytanie nr 4

41.) Zapytanie nr 5


 

Dodane 08.07.2015 r.

42.) Zapytanie nr 6


 


 

Powrót do listy przetargów