Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach informuje, że na zadanie pt. wyposażenie nowej siedziby KM PSP w kuchnie gastronomiczną, przeznacza kwotę 22 000 zł netto; 27 600 zł brutto.

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach informuje, że na zadanie pt. wyposażenie nowej siedziby KM PSP w meble biurowe, dostawa i montaż, przeznacza kwotę 125 000 zł netto; 153 750 zł brutto.

 

„Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach realizowała przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - termomodernizacja siedziby Komendy Miejskiej PSP przy ul. Strażackiej 7.”

 

Realizacja projektu „W ogniu doświadczeń”.
W ramach tego przedsięwzięcia realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej mieszkający i pracujący na terenie województwa śląskiego, zyskali możliwość odbycia szeregu bezpłatnych, wyjątkowo atrakcyjnych szkoleń specjalistycznych <więcej>.