Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

           Aktualne w KM PSP jest przeprowadzany nabór na stanowisko starszy ratownik-kierowca.

1. Nabór - starszy ratownik-kierowca