Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza w Mysłowicach

ul. Mikołowska 50m
41-400 Mysłowice

Bezpłatny numer alarmowy:

998
- całodobowo

tel. (0-32) 316-00-30 do 31

E-mail: pspmyslowice@katowice.kwpsp.gov.pl

 

Imię i nazwisko: mł. bryg. Rafał PIETRZYK
Funkcja: Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej

Telefon: (032) 316-00-51

email:
rpietrzyk@myslowice.kmpsp.gov.pl

 

Imię i nazwisko: kpt. Michał SZKLARCZYK
Funkcja: Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej

Telefon: (032) 316-00-51

email:
mszklarczyk@myslowice.kmpsp.gov.pl

 

 

Godziny urzędowania: pn. - pt. 7.30-15.30


Zakres zadań Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej