Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Funkcję Zastępcy Komendanta Miejskiego pełni:

mł. bryg. mgr inż. Damian JAROSZ   

 

Telefon:
(32) 316-00-32

Email:
djarosz@myslowice.kmpsp.gov.pl

 Zadania Zastępcy Komendanta Miejskiego