Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Osoba odpowiedzialna: kpt. Anna Gwiazda

Telefon: 0-32 316-00-32

 

e-mail: agwiazda@myslowice.kmpsp.gov.pl

Godziny urzędowania:

Pon. - Piąt.  8:30 - 15:30 

 

Lista zbiorów archiwum

Zasady udostępniania