Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach

Do zadań jednostki ratowniczo - gaśniczej należy w szczególności:

1)organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
2)dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;
3)wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
4)wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz          w ramach odwodów operacyjnych;
5)przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;
6)współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
7)rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;
8)realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w JRG;
9)prowadzenie doskonalenia zawodowego;
10)udział w aktualizacji:
a)stanu gotowości operacyjnej,
b)procedur ratowniczych,
c)dokumentacji operacyjnej;
12)udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych.

Powrót do strony głównej

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1092
Treść wprowadził(a): Krupiński Jarogniew, 2007-04-12 13:50:43
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2007-04-12 12:13:50