Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Osoby odpowiedzialne za Biuletyn:

Imię i nazwisko: st. sekc. Piotr Szkuta

Telefon: (032) 316-00-30