Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach

Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach wykonywania zadań publicznych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej jest Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej 50m. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach realizacji zadań przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach określonych przepisami prawa. Podawanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. W sytuacji dobrowolności podania danych osoby będą o tym fakcie informowane. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania. W tym celu może zwrócić się pisemnie w trybie art. 33 wspomnianej ustawy do Komendanta Miejskiego Straży Pożanej w Mysłowicach.

Biuletyn Informacji Publicznej
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Mysłowicach

Nasz adres (nowa siedziba):
ul. Mikołowska 50m
41-400 Mysłowice
woj. śląskie

Dojazd od ulicy 1000-lecia Państwa Polskiego.


Telefony:

tel. alarmowy: 998

Stanowisko Kierowania  (32) 316 00 30 do 31

Sekretariat   (32) 316 00 32

fax (32) 316 00 39

 

 pspmyslowice@katowice.kwpsp.gov.pl

 

Stona internetowa Komendy Miejskiej w Mysłowicach:

http://myslowice.kmpsp.gov.pl/

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Komendy Miejskiej PSP w Mysłowicach na platformie ePUAP: 
/KMPSPMyslowice/skrytkaESP

Liczba odsłon:38564
Treść wprowadził(a): Szkuta Piotr, 2018-03-08 06:53:39
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-03-07 15:54:26